Follow

I dag startar handeln i ABAS Protects aktie

01 November 2022 - 08:30

ABAS Protect har under oktober månad genomfört en nyemission som efter acceptans av sent inkomna teckningssedlar inbringat 10,1 MSEK. I dag startar handeln genom att bolagets huvudägare Sävshult Invest AB lånat ut aktier. Handel med utgivna teckningsrätter inleds så fort som dessa blivit registrerade hos Bolagsverket.

För att säkerställa likviditeten i aktien har ABAS Protect anlitat Sedermera Fondkommission så som likviditetsgarant.

Totalt tecknades 806 682 units i emissionen, vilket innebär att efter registrering kommer ABAS Protect att ha 6 406 682 aktier och 806 682 teckningsoptioner utgivna. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 640 668,20 SEK.

För mer information om ABAS Protect AB, vänligen kontakta:

VD Tomas Karlsson
+46 70 413 48 91
[email protected]

Kort om ABAS Protect AB

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt med lönsamhet och står nu inför en utbyggnad av både tillverkningsenheterna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Ambitionen är att expandera dels i Sverige, dels i övriga Skandinavien och Norra Europa. En tillväxt som i första hand ska ske organiskt

med befintligt produktsortiment och lönsamhet, men som även kan ske via förvärv.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
ABAS Protect AB
ABAS Protect develops, manufactures and sells complete area protection in the form of fences and gates for homes and schools as well as functional industrial gates in various protection classes and with varying durability....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More