Follow

Solenergi fortsätter att växa med rekordtakt i Kina

27 September 2022 - 07:30

I augusti i år nådde den installerade kapaciteten solenergi i Kina 349,9 GW (samma siffra i Sverige var vid årsskiftet 1,6 GW). Fantastiska siffror som är viktiga för den globala gröna omställningen.

Solenergin är kostnadseffektiv och går snabbt att integrera i samhället och det finns många outnyttjade tak i Kina med god potential.

Solenergi är idag den billigaste energikällan, tack vare fortsatt sjunkande priser för solinstallationer. Enligt en artikel på Bloomberg NEF, har priset sjunkit från 183 USD per MW 2014 till under 44 USD idag, vilket har gjort branschen oberoende av bidrag. Bara i år förväntar man att den nya installerade effekten i Kina kommer överstiga 100 GW (effekten hos en reaktor i Forsmark är ca 1 GW), vilket är nästan en fördubbling av det tidigare rekordet under 2021.

För Advanced Soltech är utvecklingen mycket positiv, då det finns många industrier med stora tak som tjänar på att låta Advanced Soltech anlägga och förvalta takbaserade solanläggningar och därigenom kan säkra långsiktigt hållbara energiavtal. Att använda taken blir en allt viktigare möjlighet i Kina, eftersom användandet mark för solparker har begränsats genom exploateringsskydd för att skydda jordbruksmark och skogar. Mer än hälften av alla solinstallationer i Kina, var takbaserade under förra året.

Läs Bloombergs artikel och läs mer om vår affärsmodell här

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Advanced SolTech Sweden AB
Advanced SolTech operations consist of financing the construction of solar power plants in China, which are installed, owned and maintained by the SolTech Group’s jointly-owned Chinese company, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More