Follow

Alelion får största ordern hittills – värd cirka 130 miljoner kronor

27 September 2022 - 08:30

Alelion har fått en stororder på högspänningsbatterisystem från en befintlig europeisk kund. Ordern, som är i EUR, med ett totalt värde av 130 Mkr, kommer att levereras under Q1-Q4 2023.

"Med den här ordern når Alelion ett högre utnyttjande av sin produktionskapacitet och den skapar möjlighet för företaget att implementera mer framåtriktade planer för förbättrad inköpseffektivitet och lägre kapitalbindning", säger Åsa Nordström, VD på Alelion.

"Med den här ordern säkrar Alelion sin position 2023 som en stor leverantör av litiumjonbatterisystem", säger Anders Dison, Director Marketing & Sales på Alelion.

Den totala efterfrågan på elektrifierade fordon växer kraftigt och trots den pågående osäkerheten kring komponentbrist och de förlängda ledtider detta har orsakat på marknaden, är den underliggande trenden mot elektrifiering obruten.

“Elektrifieringen har nått ut till allt fler länder och aktörer både inom och utanför Europa under 2022, så vi förutser både längre framförhållning och växande volymer under kommande år”, tillägger Anders Dison.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB,
070 290 18 58


Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-27 08:30 CET.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion utvecklar och tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av tunga off highway-fordon och ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg.  Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO). 
We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
[email protected]

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Alelion Energy Systems AB
Alelion Energy Systems is a Sweden based company involved in providing lithium-ion batteries and system solutions for optimized energy use and energy storage. It offers Smart lithium-ion truck batteries, Batteries for other industrial applications and Battery system for energy storage....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More