Follow

AroCell valberedning utsedd inför årsstämma 2023

30 November 2022 - 17:18

AroCell AB (publ.) publicerar valberedningens sammansättning för årsstämma 2023.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman den 24 maj 2022 består av:

  • Clas Runnberg, representerar Labbex Förvaltnings AB
  • Jon Eiken, representerar eget aktieinnehav
  • Mikael Lönn, representerar eget aktieinnehav

Valberedningen ska före årsstämman 2023 utarbeta förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer, fastställande av arvoden och liknande frågor.

För ytterligare information se:
Valberedningen - AroCell

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra det via e-post till [email protected] (rubrik ”AroCells valberedning”) eller via brev till:
 
AroCell AB
Att: Valberedning
P.O Box 11151
SE-161 11 Bromma
Sweden

Förslagen ska lämnas in till valberedningen före den 31 januari, 2023.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
AroCell AB
AroCell is working in the area of cancer diagnostics. The Company develops and commercializes markers for the determination of cell growth and apoptosis, clinically useful for prognosis, monitoring, and follow-up of cancer patients in Sweden....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More