Follow

Bahnhofs kvartalsrapport Q3 2020

10 November 2020 - 09:00

BAHNHOF - SVERIGES BÄSTA OPERATÖR!

Vinst: 42,2 Mkr +9 procent (jämfört Q3 2019)

Omsättning: 367 Mkr +12 procent (jämfört Q3 2019)

CORONAEFFEKT:
STARK KUNDTILLVÄXT
12 000 NYA KUNDER!

Det tredje kvartalet 2020 i sammanfattning

Omsättning: 367,2 Mkr (328,2 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 55,6 Mkr (51,3 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 42,2 Mkr (38,8 Mkr)
Resultat efter skatt: 33,6 Mkr (30,8 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,31 SEK (0,29 SEK)
Nettomarginal: 11,5% (11,8%)

Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2019.
 

Fortsatt tillväxt och lönsamhet! Det tredje kvartalet är ett nytt rekord för omsättning och rörelseresultat. Kundtillväxten är fortsatt urstark, och Bahnhof växer med över 12 000 privatkunder netto på tre månader. Det är för perioden den bästa kundtillväxten någonsin.

Kundtillströmningen är en effekt av att våra bredbandstjänster behövs mest när fysiska kontakter inte längre kan ske på det sätt som vi är vana vid. Men det är också ett kvitto på att Bahnhof tillhandahåller riktigt bra tjänster och god service. Det bekräftas nu även av Svenskt Kvalitetsindex, där Bahnhof för andra året i rad blir utnämnd till Sveriges bästa operatör.

Tillväxten är uteslutande organisk och omsättningen ökar till 367,2 Mkr vilket är en förbättring med 12 procent jämfört med det tredje kvartalet år 2019. Rörelseresultatet förbättras med 9 procent jämfört med år 2019 till totalt 42,2 Mkr.

Lönsamheten påverkas något på marginalen av höjda kostnader i främst stadsnät, där Bahnhof visserligen valt att kompensera sig för ökade avgifter. Men där effekten av priskorrigeringar (med förbättrad lönsamhet) får fullt genomslag under det fjärde kvartalet.

På företagssidan präglas kvartalet av en fortsatt stark efterfrågan på nättjänster. Det handlar både om nya förbindelser och uppgraderingar av kapacitetstjänster i datahallar och för enskilda förbindelser.

På datacentersidan räknar vi med större genomslag framöver, där vi nu har förutsättningar att bryta ny mark genom tidigare gjorda investeringar i ny teknik och mjukvara.

Kassaflödet för det tredje kvartalet 2020 är plus 52,6 Mkr (51,3 Mkr). Den sista september är likvida medel i Bahnhof totalt 303,3 Mkr (278,6 Mkr).

Den rekordstora kassan på drygt 300 Mkr beror på ett i grunden mycket starkt kassaflöde, trots att Bahnhof under året investerat totalt 104 Mkr och dessutom genomfört en aktieutdelning på 65 Mkr.

Under det tredje kvartalet har Bahnhof investerat totalt 13,0 Mkr (19,8 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige samt det nya huvudkontoret på Sveavägen 41 i centrala Stockholm.

 

Prognos år 2020

Bahnhofs prognos för helåret 2020 är en omsättning på 1,5 miljarder kronor, med ett rörelseresultat (EBIT) på 180 miljoner kronor. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge positiva effekter.

Coronakrisen

Det är en fortsatt stark efterfrågan på digitala tjänster, och högre kapacitet i näten. Det handlar både om accessförbindelser till slutkunder (bredband), och ett ökat behov av nätkapacitet i datahallarna.

 

Bahnhofs vision

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner. Inom några år ska Bahnhof vara en av de stora nordeuropeiska aktörerna inom telekom, där siktet är inställt på den globala marknaden för kommunikations- och molntjänster.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi är övertygade om att dessa principer kommer att bära oss framåt, även ur ett större och globalt perspektiv!

 

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 120 Mkr (111 Mkr) av Bahnhofs omsättning under det tredje kvartalet 2020.

Precis som under det andra kvartalet är perioden präglad av coronakrisen. Efterfrågan på Bahnhofs nättjänster är fortsatt hög, särskilt för uppgraderingar och tillägg till existerande tjänster. Många företag väljer att säkerställa sin datakommunikation med allt kraftfullare förbindelser.

På företagssidan erbjuder vi även pålitliga lösningar för distansarbete som även går via krypterade länkar. Vi levererar nu tjänster som ger förutsättningar för friktionsfria digitala möten utan störningar.

Ett antal nya molntjänster är färdigställda, och kommer att lanseras i sin helhet under kommande kvartal. Här har lansering och marknadsföring försenats något, även om de underliggande plattformarna redan finns på plats.

Det handlar bland annat om molntjänster som bygger på den öppna standarden ”Open Stack”, och filosofin att leverera infrastruktur som tjänst från våra datacenter.

I tjänsterna ingår Kubernetes, som ursprungligen utvecklades av Google. Det är idag den dominerande lösningen för mjukvarubaserade serverlösningar.

Bahnhof erbjuder också direkt access till Microsoft Azures licensbaserade molnplattformar, men med den unika möjligheten att Bahnhofs lösning driftas i helt egen fysisk miljö i våra datacenter, under svensk jurisdiktion och kontroll. Det sistnämnda är för många offentliga verksamheter ett skall-krav.

Vi bygger nu ut datacentret Thule i centrala Stockholm för att möta ökad efterfrågan. Vi öppnar här en ny del som ökar anläggningens kapacitet med ytterligare 25 procent, jämfört med tidigare. Den nya delen beräknas kunna invigas i december 2020.

 

Privatmarknad

Totalt har Bahnhof 386 457 privatkunder den sista september 2020. Det är en nettotillväxt under det andra kvartalet med 12 053 nya hushåll, som har valt någon av Bahnhofs blixtsnabba fibertjänster.

I oktober 2020 offentliggjorde Svenskt Kvalitetsindex sin stora undersökning (som grundar sig på tusentals intervjuer) om vilka internetoperatörer som svenska bredbandskunder är mest nöjda med. Bahnhof vinner för andra året i rad och når betygsvärde 72,4 - vilket dessutom är en förbättring jämfört med när vi vann i fjol med 71,9 poäng.

Samtidigt får branschen som helhet mindre smickrande betyg. På sista plats kommer Comhem (med ett värde på 58,9) vilket är en försämring jämfört med när Comhem kom sist även i fjol (då med 62,1 poäng).

Coronakrisen innebär stora utmaningar för leveranser och kundtjänst. Många kunder är helt beroende av att våra tjänster fungerar. När bostaden blir synonym med arbetsplatsen, då ställs höga krav på ett pålitligt och snabbt bredband. Bahnhof levererar allt detta, även tillsammans med några av marknadens bästa erbjudanden för TV och strömmad media.

Ett område för privatmarknad som fortsätter att växa är Bahnhofs satsning på bostadsrättsföreningar. Även här gynnas vi av en ökad efterfrågan på extremt snabba och kapacitetskrävande fibertjänster.

 

Elementica

Under konstruktion: Världens mest klimatsmarta beräkningskluster för molntjänster!

Målet är att bygga ett av världens mest klimatsmarta och storskaliga beräkningskluster för AI och molntjänster. Anläggningen, som är något utöver det vanliga, kommer att uppföras på fastigheten ”Starkströmmen 1” på attraktiv mark i Stockholms innerstad.

Under hösten 2020 pågår färdigställande av konstruktionsritningar för anläggningen. Under det tredje kvartalet har vi sänt in bygglovsansökan, där besked väntas i slutet av november. Förberedelser för byggstart är under arbete. Finansiering av Elementica kommer till övervägande del ske med egna medel och kapitaltillskott genom bankkrediter.

 

VD har ordet

I dessa dagar måste jag förstås börja med von Richthofen. Och då tänker jag inte på den ”Röde baronen”, det tyska flygaresset från första världskriget, Manfred von Richthofen, utan istället på hans farbror geologen Ferdinand von Richthofen.

Ferdinand var den tyske vetenskapsman och kinafarare som under slutet av 1800-talet myntade begreppet ”sidenvägen”. Alltså den handelsväg som i närmare två tusen år knöt ihop Europa med Centralasien och delar av Kina.

Sidenvägen var egentligen ett slags modernt kommunikationsnätverk eftersom rutten i sin tur utgjordes av ett myller av olika redundanta vägar. Ett finmaskigt lapptäcke av karavanvägar med kamelberidna handelsmän som böljade fram genom Centralasien vidare till Europa, och som i sin tur drevs av olika folkslag som uigurer, kazaker, kirgiser och mongoler. Handelsvägarna skapade omätliga rikedomar och förutsättningar för blomstrande kulturer.

Idag kommer stora delar av den svenska nätinfrastrukturen från Kina. Jag tänker på hur de flesta operatörer byggt sina nät. Från konsumentsidan, till lokala telestationer och stadsnätsnoder, ända in till själva kärnnätet med de centrala knutpunkterna och det man kan kalla operatörernas hjärta, finns nu väldigt mycket plast och elektronik från Kina.

Det är möjligt att det, åtminstone för de centrala delarna, kan finnas stora säkerhetsrisker med allt detta. Säkerhetspolisen varnade i oktober för en fortsatt utrullning av mobilnätet 5G, med kinautrustning. Ett potentiellt säkerhetshot utöver själva avlyssningen, är att det helt enkelt går att släcka ner en mobiloperatör om landet uppfattas som mindre fogligt.

Den telekommyndighet som är känd för sin integritet och självständighet i denna och angränsade frågor, valde därefter att utlysa en ”Hatwa” mot kinesisk utrustning, bland annat av fabrikat Huawei.

Jag har personligen blivit varnad för att skapa onödiga mediadrev och turbulens kring det kinesiska bolaget Huawei. En väsentlig del av den svenska digitala infrastrukturen vilar ju på ett slags sentida ”sidenväg”. Och det finns intressen som är obenägna att kasta dessa miljardinvesteringar i soptunnan.

Jag vill då säga att jag inte har några illusioner. Kina är en totalitär diktatur som på många sätt manifesterar en auktoritär övervakningsstat, i flera avseenden ljusår före Orwells allra värsta mardrömmar.

Det är också en stat som förföljer oliktänkande och hela folkgrupper. Jag sympatiserar också med de dissidenter i Hongkong som nu kämpar för att behålla frihet och demokrati.

I november 2019 medverkade jag tillsammans med SVT:s ”Uppdrag granskning” till inspelningar med dold kamera, som avslöjade att Huawei i praktiken är en förlängning till den kinesiska staten, och ett företag som i allt väsentligt delar diktaturens värderingar.

Bahnhof har i relation till alla andra operatörer förhållandevis lite utrustning från Kina. Vi säljer sedan länge istället konsumentutrustning (routrar) från det svenska bolaget Tilgin och även av andra fabrikat. Men i en globaliserad värld kommer dock mycket plast från Kina.

Vi har också en del utrustning från Huawei. Det handlar dels om viss ändutrustning i accessnätet längre ut, som till exempel switchar (som alltså inte sitter i det centrala delarna, och heller inte innehåller samma logik).

Det handlar också om ett restlager med ett antal tidigare inköpta konsumentroutrar med optik för fiber, vilka vi nu också rear ut till främst villaägare och bostadsrätter (för övrigt till ett kanonpris!).

Inte i någon del har Bahnhof utrustning i det centrala delarna av vår infrastruktur som kommer från Huawei. Säkerhetsmässigt bör man oavsett tillverkare som enskild användare alltid betrakta internet som osäkert, och därför bör man vid behov kryptera eller på annat sätt säkra sin kommunikation.

Men för mig är frågan politisk och inte bara teknisk. Kan man lita på att inte bli indragen i handelskrig? Kan man lita på att den kinesiska staten alltid kommer att behålla sitt sinne för humor, och uppskatta skämt om dess mysiga ledare? Kan man vara säker på att våra myndigheter inte utlyser nya ”Hatwa” mot annan infrastruktur än bara osäker 5G.

Bahnhof lägger därför inte alla ägg i samma korg. Vi bygger vår infrastruktur och alla våra tjänster för att vara oberoende, både ur tekniskt och marknadsmässigt perspektiv. Vi har olika tillverkare och vi driver samtliga tjänster med ett extremt säkerhetstänkande, som värnar vår förmåga att alltid erbjuda säkra moln- och kommunikationstjänster.

Mjukvarumässigt satsar vi överallt där det går på standarder med öppen källkod, vars filosofi på det sättet ger maximalt skydd mot säkerhetshål. Öppen källkod som används av många blir lättare flockimmun mot virusangrepp och säkerhetshål. Alla våra tjänster drivs slutligen fysiskt i Bahnhofs datacenter i Sverige.

Här finns också en global affärsidé, särskilt för ett bolag som Bahnhof som valt att profilera sig i frågor som gäller datasäkerhet även ur ett politiskt perspektiv. Den digitala sidenväg som kallas internet måste stå för frihet, demokrati och rätten till en privat fredad sfär. Internet skapar välstånd genom att bygga på öppenhet, transparens och en fredad och fri kommunikation som inte oavsiktligt hamnar i fel händer.

Nu pågår arbetet med att rulla ut Bahnhofs nya molntjänster. Vi har redan genomfört investeringar i teknikplattformar, och det finns ett antal tjänster som är färdiga, och som också säljs till slutkunder. Men själva lanseringen på lite bredare front är försenad jämfört med vad jag tidigare hoppades på.

Det som tagit längre tid än väntat, kanske till följd av corona, är själva den marknadsmässiga paketeringen och försäljningsplattformar för online-beställningar, som i sin tur ska knytas ihop med ett skalbart system för backend och ekonomi.

Det ekonomiska resultatet för det tredje kvartalet är starkt. Mitt under pandemin lyckas Bahnhof leverera ytterligare ett bra resultat för både lönsamhet och omsättning, även om det finns förutsättningar till ytterligare förbättringar.

På den traditionella nätsidan finns till exempel en del underliggande marginaleffekter, som fullt ut kommer att förbättra rörelseresultatet först under det fjärde kvartalet.

På privatsidan växer vi med drygt 12 000 kunder netto på ett kvartal, vilket är den bästa siffran på många år. I jämförelse med konkurrenter köper vi oss heller inte till tillväxt, varken genom förvärv av kundstockar eller med lockpriser som efter några månader chockhöjs.

Ett kvitto på att Bahnhof har ett högre kundförtroende än våra konkurrenter är att Svenskt Kvalitetsindex i oktober, och för andra året i rad, utnämnde Bahnhof till Sveriges bästa internetoperatör. Vi förbättrar dessutom vår förstaplacering jämfört med i fjol.

Jag noterar dessutom att vår konkurrent Comhem, som vilar tungt på koaxialkabel (ursprungligen byggt för kabel-tv), kommer sist i Svenskt Kvalitetsindex mätning. Jag tror att bakgrunden till det låga betyget just stavas koaxialkabel.

Även om man försöker skrämma upp äldre kablar till högre hastighet (med till exempel tekniken ”docsis”) så blir det inte symmetrisk datatrafik. De här asynkrona näten från förra seklet är från början byggda för att ta emot media, men inte att skicka stor datatrafik. Det senare behövs för att till exempel kunna jobba på distans med videomöten.

Är det någon som är trött på videomöten? Det är kanske en konstig fråga från oss som själva säljer distanslösningar och system för digitala möten – men i vårt fall förstås inte via koaxialkabel, utan alltid via blixtsnabba fiberförbindelser. Men det finns en värld som är roligare, utanför den digitala arbetsplatsen.

De bästa idéerna uppstår helt spontant i korridoren, på lunchen, i fikarummet, eller bara när usla skämt kastas mellan bordsgrannar på ett kontor. När pandemin tyvärr nu åter ser ut att ta fart, kommer vi därför att göra allt för att under betryggande former skapa största möjliga utrymme även för fysiska möten. Kreativitet, tempo och nerv helt enkelt är svåra att planera in i videomöten.

Om Sverige ska ta täten även i framtiden krävs det därför mer av innovativt tänkande och en dos djävlar anamma, och något mindre av färdigpaketerade konsumentlösningar som kommer i plast från övervakningsstaterna USA eller Kina.

Den 9 november 2020
Bahnhof HQ, Sveavägen 41
Jon Karlung, verkställande direktör


Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för tredje kvartalet 2020 är plus 52,6 Mkr (51,3 Mkr). Den sista september är likvida medel i Bahnhof 303,3 Mkr (278,6 Mkr). Finansiella skulder i form av finansiell leasing uppgår för kvartalet till 0,3 Mkr (2 Mkr).

Bahnhof har under perioden investerat totalt 13,0 Mkr (19,8 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige samt det nya huvudkontoret på Sveavägen 41.

Den sista september 2020 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 67,0 Mkr varav 32,0 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 53,6 Mkr varav 45,7 Mkr goodwill. I tillgångarna ingår tomträtten fastigheten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 22,3 Mkr. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Elementica som (sista september 2020) ägs till 99,86 procent av Bahnhof AB.

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Utdelning

Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan introduktionen på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget) i december år 2007. Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25 och 50 % av resultatet efter skatt. Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. I maj 2020 delade bolaget ut 60 öre per aktie, motsvarande 65 Mkr, till ägarna.

För fullständig rapport, se PDF på Spotlight Stockmarket eller Bahnhofs hemsida.
Bahnhof
010-510 00 00
[email protected]
Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Bahnhof AB
Bahnhof is a provider of internet and broadband that offers a wide range of services and solutions, including technical delivery of broadband, fibre, telephony, VPS and related services. Customers are found among companies as well as private users, with the largest part within the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More