Follow

Cyxone erhåller etiskt och regulatoriskt godkännande i Ungern för start av klinisk fas 2b-studie i RA

01 December 2022 - 10:56

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har fått godkännande från den ungerska etiska kommittén samt landets läkemedelsmyndighet - National Institute of Pharmacy and Nutrition (OGYEI) för att starta en klinisk fas 2b-studie - APPRAIS - med sin läkemedelskandidat Rabeximod, som är under utveckling som en behandling av reumatoid artrit (RA).

APPRAIS är en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk studie där patienter med moderat till svår RA, som tidigare har behandlats med metotrexat med otillräcklig respons, kommer att behandlas med Rabeximod i 24 veckor. Målet med studien är att bekräfta Rabeximods terapeutiska effekt i denna patientgrupp, samt att utöka säkerhetsdokumentationen kring läkemedlet.

”Vi är oerhört glada att ett etiskt och regulatorisk godkännande har erhållits från de ungerska myndigheterna. Det är ytterligare ett viktigt steg framåt för vår studie med Rabeximod i reumatoid artrit. Det är också ett erkännande för vårt fantastiska Cyxone-team och samarbetspartners som ligger bakom studiedesignen av APPRAIS. De ungerska myndigheterna gav godkännande till studien utan några anmärkningar, vilket är ett betydelsefullt styrketecken. Med detta känner vi stor tillförsikt inför kommande studiestart.” säger Carl-Magnus Högerkorp, tillförordnad VD, Cyxone.

Rabeximod är en väl tolererad, oralt tillgänglig läkemedelskandidat som befinner sig i klinisk Fas 2-utveckling och som har en helt unik verkningsmekanism. Rabeximod påverkar selektivt inflammatoriska makrofager, en typ av vit blodkropp som spelar en central roll i den inflammation som orsakar vävnadsnedbrytning och ger symtom i RA. Den användarvänliga orala administreringsformen i kombination med dess låga biverkansprofil, gör Rabeximod attraktiv som behandling redan tidigt i sjukdomsförloppet, men har även visat gynnsam effekt vid längre gången RA och har en god potential att förhindra sjukdomens progression och nedbrytning av leder.

Kontakt
Carl-Magnus Högerkorp, tillförordnad vd
Tel: 070 781 88 12
E-post: [email protected]

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Cyxone AB
Cyxone is a clinical biotech company with a portfolio of immunomodulating drugs for the treatment of autoimmune diseases such as multiple sclerosis (MS) and rheumatoid arthritis (RA). The product candidates of the company include T20K and Rabeximod....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More