Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma i Divio Technologies AB (publ)

13 April 2021 - 14:29

Idag, den 13 april 2021, hölls extra bolagsstämma i Divio Technologies AB (”Bolaget”) på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Extra bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut från den 23 mars 2021 om att emittera högst 379 746 nya aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 37 974,6 kronor.

Teckningspriset för de nya aktierna var 2,37 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 8 procent i förhållande till stängningskursen den 22 mars 2021 och cirka 14 procent av den volymvägda genomsnittskursen under de senaste femton handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market före emissionsbeslutet.

Nyemissionen var, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till styrelseledamöterna Anette Ringnér och Niklas Köresaar. Syftet med nyemissionen, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt dels säkerställa finansieringen av Bolagets tillväxt, dels att ledamöterna, genom en egen investering, ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och att det därmed uppnås en ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare.

Pressförfrågningar

För mer information om Divio Technologies AB (publ), besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin ([email protected]) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, [email protected]

Divio Technologies AB (publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Divio Technologies AB
Divio Technologies AB is a provider of the Divio Cloud Management platform that brings together the ease-of-use of a platform-as-a-service with cloud management features that work across vendors including AWS, Azure and on-premise infrastructure. The platform helps companies with modern digital channels to automate operations, maintenance, configuration and security in the cloud, allowing develope...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More