Follow

Intellegos omsättning överstiger 20 miljoner SEK i Q3-2022

19 September 2022 - 08:30

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerar om kraftigt ökade intäkter under årets tredje kvartal, den preliminära omsättningen beräknas uppgå till över 20 miljoner SEK vilket innebär en ökning med 470 procent jämfört med samma kvartal föregående år (3,5 miljoner SEK).

Bolaget ser ökad försäljning och orderingång som ett resultat av bolagets expansionsarbete. Utvecklingen av bolagets LOI-projekt förväntas utöver detta bidra positivt till försäljningen framöver. Tillväxten väntas alltså fortsätta öka under 2022 och 2023 som tidigare kommunicerats. Den slutgiltiga och reviderade rapporten för Q3-22 publiceras enligt plan 24 november 2022.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Intellego Technologies AB
Intellego Technologies is engaged in designing visual indicators that enable to see the effects of invisible ultraviolet light....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More