Follow

Lyckegård Group AB tidigarelägger rapporten för kvartal 2 2022 och uppdaterar finansiell kalender

09 August 2022 - 17:00

Bolaget har beslutat att tidigarelägga kvartalsrapport 2 till torsdagen den 11 augusti 2022.

 

Lyckegårds delårsrapport för kvartal 2 2022 kommer att publiceras torsdagen den 11 augusti 2022, i stället för torsdagen den 25 augusti 2022 som tidigare kommunicerats.

 

Bolaget har också uppdaterat sin finansiella kalender och kvartalsrapporten för kvartal 3 2022 kommer att publiceras onsdagen den 16 november och inte den 30 november som tidigare kommunicerats.

 

Anledningen är att arbetet med att slutföra rapporterna förväntas gå snabbare än vad som tidigare prognosticerades. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70 850 76 47

E-post: [email protected]

 

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Telefon: +46 (0)8 463 80 00

E-post: [email protected]

 

***

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch.

Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad avkastning.

Om ekologiskt och konventionellt jordbruk

Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används istället organiskt gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas.

Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning.

Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar omställning i konventionellt jordbruk.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Lyckegård Group AB
Lyckegård develops and sells mechanical solutions for handling weed problems, mainly in grain cultivation. Furthermore, the company offers knowledge and tools for sowing, harrowing, cultivation and fertilizer fertilization for the sustainable farmer....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More