Follow

Bygglovsansökan inlämnad avseende Enviros planerade anläggning i Uddevalla

27 September 2022 - 17:15

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro", "bolaget") har genom fastighetsägaren Fratera lämnat in en ansökan om bygglov för den planerade återvinningsanläggningen i Uddevalla.

Bygglovsansökan gäller den tidigare kommunicerade återvinningsanläggning som bolaget planerar att etablera på en industritomt i Lillesjö, Uddevalla kommun. Ansökan följer på det miljötillstånd för den planerade anläggningen som Enviro beviljades i juni i år, vilket bolaget tidigare också kommunicerat. Anläggningen får kapacitet att återvinna upp till 60 000 ton uttjänta däck per år vilket är tillräckligt för att återvinna hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck.

Ett slutgiltigt beslut om etablering av den nya anläggningen är avhängigt ett flertal faktorer, såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, [email protected]
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
[email protected]
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror ur kasserade och uttjänta produkter, däribland däck. Nytillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Den franska däcktillverkaren Michelin är största ägare. Enviro grundades 2001 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. www.envirosystems.se

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Scandinavian Enviro Systems AB
Scandinavian Enviro Systems functions as a recycling company in Sweden. Its technology enables changing the chemical composition and the physical phase of the tire material during the process. The company operates Modular Recycling Facilities for recovering carbon black, oil, steel and gas from waste tires....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More