Follow

Sensor Alarm lanserar i Norge

26 October 2021 - 08:55

SecTech bolaget Sensor Alarm lanserar i Norge och hoppas på stark tillväxt under 2022

Sensor Alarm har nu börjat sälja sitt smarta hemlarm på den norska marknaden och intresset hos sälj- och marknadspartners har varit stort. Norge har en marknad som är mycket snarlik Sverige och endast ca 20 % av hushållen har ett hemlarm. Till stor del beror detta på ett högt prisläge, marknadsdominans och låg konkurrens. Den norska larmmarknaden är värd ca 3 miljarder NOK och har för närvarande en tillväxt om ca 8 % årligen.  Ca 11 % av larmkunderna har smarta hemlarm vilket ligger på samma nivå som i Sverige.

I denna marknad går nu Sensor Alarm in med en smart hemlarmsprodukt till ett lågt pris mot en bredare målgrupp. ”Vi har tittat på Norge länge och haft lanseringen i vår plan för 2021 så jag är glad att vi nu är där. Nyligen fälldes Norges två största hemlarmsbolag för att ha ingått en priskartell och i efterspelet av detta följer nu gruppstämningar från privatpersoner med retroaktiva återkrav på larmavgifter som ansetts varit för höga. Precis som i Sverige står en stor del av befolkningen utanför larmmarknaden vilket vi anser är resultatet av befintligt produktutbud och prisläge. Med vårt erbjudande är jag övertygad om att vi kommer att kunna växa i Norge via helt nya segment och ett bredare spann av bostadsformer. Vi hoppas på stark tillväxt under 2022”,  säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm.

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26/10 2021.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: [email protected]

Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Sensor Alarm Norden AB
Sensor Alarm Norden is active in the security industry. The company offers a wide range of security solutions for villas, apartments, garages, and commercial properties. The offer consists of alarms connected to mobile devices that are rented out on a subscription basis. In addition to the main activities, security guards and alarm networks are offered for neighborhood cooperation....
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More